Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 9
  • Truy cập hôm nay: 97
  • Lượt truy cập: 1527127
  • Số trang xem: 1830268
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » Thông tin khách hàng mua Nhàu: Tháng 04/2016
TIN TỨC

Thông tin khách hàng mua Nhàu: Tháng 04/2016

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG GỬI TỚI KH BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

------oOo------
http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/icon_cart_2.gif THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GỒM: Họ và Tên - Mã hàng (Click để xem thông tin)

 

THÁNG 04/2016

 

Ngày 28/04/2016: Khách hàng: LÊ THỊ HỒNG

     Địa chỉ: Sơn La - Mã hàng: CB726057528VN

     Mua: 2 Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 28/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

     Địa chỉ: Hà Tĩnh - Mã hàng: 0382636037

     Mua: 10 Viên Nang Nhàu  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 27/04/2016: Khách hàng: TRẦN MỸ HẠNH

     Địa chỉ: Vũng Tàu - Mã hàng: RV766070187VN

     Mua: 1 Bột Nhàu  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 27/04/2016: Khách hàng: BÙI HÀ PHONG

     Địa chỉ: Nam Định - Mã hàng: RV766070173VN

     Mua: 2 Viên nhàu  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 26/04/2016: Khách hàng: TRẦN XUÂN TÙNG

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: RV765406300VN

     Mua: 1 kg Nhàu khô, 0.5 kg rễ nhàu  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 26/04/2016: Khách hàng: LÊ HUYỀN HƯƠNG

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: EG723497242VN

     Mua: 7 Bột Nhàu, 7 Viên Nhàu  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 25/04/2016: Khách hàng: LÊ THANH

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB726059767VN

     Mua: 4 kg Nhàu khô  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 25/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN THỊ MAI

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB727343224VN

     Mua: 10 kg Nhàu khô  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 25/04/2016: Khách hàng: BÙI THỊ TOAN

     Địa chỉ: Quảng Ninh - Mã hàng: CB727343238VN

     Mua: 10 kg Nhàu khô  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 22/04/2016: Khách hàng: VÕ VĂN HIỀN

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: EG723034845VN

     Mua: 10 Viên Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 20/04/2016: Khách hàng: HA MIN JUNG

     Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg - Mã hàng: CP761734786VN

     Mua: 5 Viên Nhàu (Noni pill), 15 Bột Nhàu (Noni powder) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 20/04/2016: Khách hàng: VÕ VĂN HIỀN

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: EG723514192VN

     Mua: 10 Viên Nhàu, 10 Bột Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 20/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN THỊ NGUYỆT

     Địa chỉ: Đắc Lắc - Mã hàng: RL735705367VN

     Mua: 5 Viên Nang Nhàu (Noni capsules) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 18/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN VĂN PHONG

     Địa chỉ: Phú Thọ - Mã hàng: CB727343136VN & CB727343140VN

     Mua: 35 kg Nhàu khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 18/04/2016: Khách hàng: HỒ THỊ BÍCH THUẬN

     Địa chỉ: Quảng Nam - Mã hàng: CB727343153VN

     Mua: 2 Nhàu Ngâm Đường - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 18/04/2016: Khách hàng: ĐỖ VĂN SAO

     Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Mã hàng: 0357476921

     Mua: 3 Bột Nhàu, 10 Xà Bông Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 13/04/2016: Khách hàng: ĐỖ MINH THU

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB727344349VN

     Mua: 1 Nước Cốt Nhàu, 2 viên nang Nhàu, 1 Trà Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 11/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN THỊ NGA

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB727344383VN

     Mua: 5 Xà Bông Nhàu , 1 Viên nhàu, 1 Viên Nang Nhàu, 1 Bột Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 11/04/2016: Khách hàng: NGÔ VĂN THẮNG

     Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Mã hàng: CB727344406VN

     Mua: 3kg Nhàu khô  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 11/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN HÙNG VƯƠNG

     Địa chỉ: Nam Định - Mã hàng: CB727344468VN

     Mua: 10 kg Nhàu khô  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 11/04/2016: Khách hàng: ĐÀO LỆ THỦY

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: EG723497313VN

     Mua: 3 Trà Nhàu, 2 Viên Nhàu  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 10/04/2016: Khách hàng: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: CB727343286VN

     Mua: 5 Nước Nhàu Nguyên Chất  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 09/04/2016: Khách hàng: HUỲNH THỊ THU THỦY

     Địa chỉ: Nha Trang - Mã hàng: CY761455883VN

     Mua: 3 Nhàu Ngâm Đường  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 09/04/2016: Khách hàng: VÕ VĂN TÚ

     Địa chỉ: Nam Định - Mã hàng: CB727341577VN

     Mua: 1 Nhàu Ngâm Đường  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 07/04/2016: Khách hàng: PHAN ĐINH THÔNG

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: EG723475511VN

     Mua: 2 Bột Nhàu (Noni Powder)  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 07/04/2016: Khách hàng: HỒ THỊ BÍCH THUẬN

     Địa chỉ: Quảng Nam - Mã hàng: CB727347827VN

     Mua: 1 Nhàu Ngâm Đường  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 05/04/2016: Khách hàng: HỒ VĨ TINA

     Địa chỉ: Đà Nẵng - Mã hàng: EG723465721VN

     Mua: 5 Bột Nhàu (Noni Powder)  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 02/04/2016: Khách hàng: CHU THỊ QUẾ

     Địa chỉ: Bắc Ninh - Mã hàng: RV765407194VN

     Mua: 1kg Trái Nhàu Khô  - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 


XEM THÊM THÔNG TIN GỬI HÀNG: http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

 

Năm 2016: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03

Năm 2015: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 9  - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12

Năm 2014: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 09 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12

Năm 2013: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 09 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12