Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 4
  • Truy cập hôm nay: 30
  • Lượt truy cập: 1530192
  • Số trang xem: 1833990
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » Thông tin khách hàng mua Nhàu: Tháng 10/2015
TIN TỨC

Thông tin khách hàng mua Nhàu: Tháng 10/2015

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG GỬI TỚI KH BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

------oOo------
http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/icon_cart_2.gif THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GỒM: Họ và Tên - Mã hàng (Click để xem thông tin)

 

 

THÁNG 10/2015

 

 

Ngày 29/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN BÍCH LẠNG

     Địa chỉ: Lạng Sơn - Mã hàng: CB724809247VN

     Mua: 5 chai Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 29/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB724809281VN & CB724809264VN & CB724809304VN

     Mua: 35 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 26/10/2015: Khách hàng: VŨ THỊ HÀ

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: CB724809220VN

     Mua: 5 kg Trái Nhàu Khô, 1 kg Rễ Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 26/10/2015: Khách hàng: TRẦN VĂN NA

     Địa chỉ: Kiên Giang - Mã hàng: CB724809202VN

     Mua: 5 Trà Nhàu (Noni tea), 2 Nước Cốt Nhàu (Noni juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 26/10/2015: Khách hàng: VŨ THỊ GIANG

     Địa chỉ: Yên Bái - Mã hàng: CB724809349VN & CB724809180VN

     Mua: 35 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 26/10/2015: Khách hàng: CAO THỊ HIỀN

     Địa chỉ: Bắc Giang - Mã hàng: EG721149050VN

     Mua: 3 hộp Bột Nhàu, 1 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 24/10/2015: Khách hàng: Chị DUNG

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB724809162VN

     Mua: 2 kg Rễ Nhàu (Noni Roots) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 23/10/2015: Khách hàng: CAO THỊ MỸ

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: EG721141056VN

     Mua: 10 hộp Bột Nhàu (Noni powder) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 22/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN TRUNG KIÊN

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: RV766271970VN

     Mua: 1 kg Rễ Nhàu (Noni Roots - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 22/10/2015: Khách hàng: TRƯƠNG KHẮC TÌNH

     Địa chỉ: Bắc Ninh - Mã hàng: RV766271983VN

     Mua: 1,5 kg Rễ Nhàu (Noni Roots) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 21/10/2015: Khách hàng: BÙI THỊ TOAN

     Địa chỉ: Quảng Ninh - Mã hàng: CB724809145VN

     Mua: 15 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 21/10/2015: Khách hàng: TRẦN HỮU PHI

     Địa chỉ: Vũng Tàu - Mã hàng: Gửi xe HOA MAI

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 21/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN VĂN ĐỆ

     Địa chỉ: Thái Bình - Mã hàng: CB724809128VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 21/10/2015: Khách hàng: PHẠM NGỌC LÂN

     Địa chỉ: Thanh Hóa - Mã hàng: CB724809352VN

     Mua: 5 chai Nước Cốt Nhàu (Noni juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 19/10/2015: Khách hàng: Mr. LEE

     Địa chỉ: Hà Tĩnh - Mã hàng: CB724809318VN

     Mua: 12 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 19/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CY766117397VN

     Mua: 2 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 19/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ THƯƠNG

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CY766117406VN

     Mua: 4 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 19/10/2015: Khách hàng: LƯU THỊ PHƯƠNG DUNG

     Địa chỉ: Phú Thọ - Mã hàng: CY766117410VN

     Mua: 3 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 19/10/2015: Khách hàng: Anh TUẤN

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: CY766117423VN

     Mua: 2 chai Nước Ép Nhàu Nguyên Chất, 5 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 17/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB726049795VN

     Mua: 2 hũ Quả Nhàu Ngâm Đường - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 17/10/2015: Khách hàng: ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: CB726049787VN

     Mua: 20 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 17/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN ĐIỀN ANH

     Địa chỉ: Phú Quốc - Mã hàng: CB726049773VN

     Mua: 3 hũ Trái Nhàu Ngâm Đường - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 17/10/2015: Khách hàng: PHÙNG THỊ TỐ HOA

     Địa chỉ: Thanh Hóa - Mã hàng: CB726049800VN

     Mua: 15 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 17/10/2015: Khách hàng: ĐẶNG TRẦN THƠM

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB726049760VN

     Mua: 3 chai Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 15/10/2015: Khách hàng: VŨ THỊ GIANG

     Địa chỉ: Yên Bái - Mã hàng: CB726049742VN

     Mua: 20 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 13/08/2015: Khách hàng: HA MIN JUNG

    Địa chỉ: South Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg  - Mã hàng: CP763261770VN & CP763261749VN

     Mua: 25 hộp Bột Nhàu (Noni powder), 15 hộp Viên Nhàu (Noni Pill), 15 Xà Bông Nhàu (Noni Soap)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 13/10/2015: Khách hàng: ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG

     Địa chỉ: Lào Cai - Mã hàng: CB726049861VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 13/10/2015: Khách hàng: ĐINH XUÂN HUY

     Địa chỉ: Lào Cai - Mã hàng: CB726049858VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 13/10/2015: Khách hàng: TRẦN THÁI HƯNG

     Địa chỉ: Lào Cai - Mã hàng: CB726049844VN

     Mua: 2 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 08/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ VŨ

     Địa chỉ: Thái Nguyên - Mã hàng: CB726050017VN

     Mua: 5 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 08/10/2015: Khách hàng: CAO BÀNG ĐỨC

     Địa chỉ: Lào Cai - Mã hàng: CB726050003VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 08/10/2015: Khách hàng: LÊ THỊ HUYỀN

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB726049985VN

     Mua: 5 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 08/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB726049977VN

     Mua: 15 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 08/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN MINH TRIẾT

     Địa chỉ: An Giang - Mã hàng: RV754279790VN

     Mua: 1 hộp Viên Nhàu (Noni pill) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 06/10/2015: Khách hàng: HỒ THỊ NHUNG

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: CB726050290VN

     Mua: 15 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 06/10/2015: Khách hàng: TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

     Địa chỉ: Cần Thơ - Mã hàng: CB726050082VN

     Mua: 2 chai Nước Ép Nhàu Nguyên Chất (Pure noni juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 06/10/2015: Khách hàng: BÙI NGỌC CƯỜNG

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB726050286VN

     Mua: 5 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 05/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB722814261VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 05/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ THẢO

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: CB722814275VN

     Mua: 5 chai Nước Ép Nhàu Nguyên Chất (Pure noni juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 05/10/2015: Khách hàng: TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

     Địa chỉ: Bình Thuận - Mã hàng: RV729854781VN

     Mua: 2 hộp Bột Nhàu (Noni powder) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 03/10/2015: Khách hàng: Anh TÚ

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: 0357476918

     Mua: 1 kg Rễ Nhàu, 5 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 02/10/2015: Khách hàng: LÊ CHÍ NGUYỄN

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: CB722814346VN

     Mua: 3 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 02/10/2015: Khách hàng: Mr. LEE

     Địa chỉ: Hà Tĩnh - Mã hàng: CB722814315VN

     Mua: 4 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 02/10/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ XINH

     Địa chỉ: Cần Thơ - Mã hàng: CB722814301VN

     Mua: 5 chai Nước Cốt Nhàu Dứa - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 01/10/2015: Khách hàng: HỒ THỊ NHUNG

     Địa chỉ: Nghệ An - Mã hàng: CB722814350VN

     Mua: 15 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 


XEM THÊM THÔNG TIN GỬI HÀNG: http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

Năm 2015: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 9

Năm 2014: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 09 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12

Năm 2013: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 09 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12