Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 20
  • Truy cập hôm nay: 400
  • Lượt truy cập: 1530159
  • Số trang xem: 1833957
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » 베트남 노니 (HUONG THANH) ISO22000:2005 인증제품
TIN TỨC

베트남 노니 (HUONG THANH) ISO22000:2005 인증제품

베트남 노니 (HUONG THANH) ISO22000:2005 인증제품

차세대 세계 슈퍼푸드로 유명한 노니는 그효능이 뛰어나 만병통치약으로 불린다.
최근 TV방송에 소개되면서 대한 민국은 노니열풍이 불고 있다.하지만 노니는 제조과정에서 불순물이 검출 되는등 끊임없이 구설수에 오르내리고 있다.

 

베트남 마트에서 판매되고 있는 노니

 

ISO22000을 인증받은 HUONG THANH 노니는  베트남 국영에서 운영 하는 믿을수 있는 안전한 제품이다.

 

100% 노니분말제품

100% 노니환제품

 

노니(NONI)는 200여가지의 영양소를 가지고 있는 건강식품으로 '신이 내린 열매'라는 찬사를 받고 있다.

ISO22000이란 ?

ISO22000은 식품안전관리체계에 대한 국제 규격을 정함으로서 민간이 자율적으로 식품안전관리체계를 확보 할수 있도록한 국제 표준규격의 식품안전경영시스템이다.
이것은 ISO회원국,국제식품안전협회 등의 식품 공급기관이 공동개발했다.

 

http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/huong-thanh-Noni.jpg

베트남 마트에서 판매되고 있는 노니제품들