Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 8
  • Truy cập hôm nay: 358
  • Lượt truy cập: 1530117
  • Số trang xem: 1833915
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » 과일 비누가 주름진 - Noni soap
TIN TỨC

과일 비누가 주름진 - Noni soap

과일 비누가 주름진 - Noni soap

* 구겨진 비누 (Noni Soap), 도움:
*
깨끗한 피부.
*
항균 및 피부병을 예방합니다.
*
또한, 코코넛 오일과 함께 퓨레 에센스, 제품에 대한 가벼운 향기를 가져오고 피부를보다 원활하게 도움이됩니다.

제품 세부 정보
용도 :

Morinda Citrifolia, Noni (영어 이름) 또는 소박한 남부 사람들의 부름에 따라 과일입니다. 베트남에서는 남부 지방과 일부 중부 지방의 강, 연못 또는 수로가있는 습한 지역에서 주름이 많이 발생합니다. 노니는 항염증제, 관절염 치료, 류머티스 또는 심혈관 질환, 당뇨병의 다른 질병 치료제로 많이 사용됩니다 ...

과일에는 베타 - 카로틴 (beta-carotence), 비타민 C, 면역계 강화, 항 박테리아 및 항산화 제 (특히 피부)가 있습니다. 그러나 약간 불쾌한 냄새 때문에 과일이 그 아름다움에 아무런 영향을 미치지 않는 것 같습니다.

과일 사용을 이용하여 Cocosavon은 정화, 항균 및 피부 질환 예방에 도움이되는 비누 비누 (노니 비누)를 성공적으로 연구하고 생산했습니다. 또한, 코코넛 오일과 함께 퓌레 에센스, 둘 다 제품에 대한 가벼운 향기를 가져오고 피부를보다 원활하게 도움이됩니다.

http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Xa-bong-nhau-noni-soap.jpg

제품 구성은 다음과 같습니다:

- 구겨진 과일의 본질
- 순수 코코넛 오일
- 글리세린
- 물.

코코넛 오일 비누처럼 Noni 비누 제품은 비누화 과정을 거친 천연 성분으로 만들어지며 철저한 테스트를 거쳐 피부에 매우 안전합니다.


사용법 : 목욕하거나 얼굴을 씻는 데 사용됩니다. 목욕 타올을 적시고 목욕에 비누를 문지르면 거품이 많이 생성됩니다.
========
 

제품 정보 연락처 :
THAI HUNG NONI
주소 : Ho Chi Minh City, Thu Duc District, P. Linh Dong, 36/1 Road 10
전화 : (028) 22,375,640 | 팩스 번호 : (028) 22,375,640
핫라인 : 0982.081.007
이메일 : caynhau@gmail.com | 웹 : www.nhau.com.vn
Fb : https://www.facebook.com/quanhaunonithaihung

 

노니 비누, , 비누, 노니 파우더, 노니 알약, 노니 볼, 노니 캡슐, 노니 주스, 노니 열매, 건조 노니 과일, Noni soap, xa bong nhau, cocosavon