Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 11
  • Truy cập hôm nay: 1878
  • Lượt truy cập: 1525285
  • Số trang xem: 1828309
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » 장어 노니 잎 - 관절의 허리 통증, 통증 및 통증을 치료하는 요리
TIN TỨC

장어 노니 잎 - 관절의 허리 통증, 통증 및 통증을 치료하는 요리

음 뱀장어 - 관절의 허리 통증, 통증 및 통증을 치료하는 요리

비 장어는 노인을위한 영양가 높은 요리입니다. 허리 통증, 통증 및 관절 통증, 매우 잘, 여드름, 발열, 허리 통증, 시원한 간장 치료를 지원합니다 ...
우우 우 뱀장어, 많은 고객들에게 사랑받는 영양가있는 요리, 일단 카 마우에 와서 장어의 단맛을 맛보십시오 ...

어를위한 원료 :
 

http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/------------.jpg

- 둥글고 튼튼한 뱀장어를 고르십시오.

- 재를 사용하여 각 동물을 깨끗이 닦고 물로 헹굽니다.

- 배수구 청소 후 장어.

장어를 작은 조각으로 자르고 냄비에 넣으십시오.

- 소금물, 글루타민산 나트륨, 후추, 고추, 심황, 5 가지 향신료를 약 10 분 동안 담근다.

- 신선하지 않은 고수풀 잎을 선택하고, 씻고, 배출하십시오.

- 레몬 그라스 세척과 배수

- 땅콩 구이, 분쇄

 

가공 방법 장어 :

연기가 나는 장어 요리

 

- 신선한 고수풀 잎을 뿌리고 레몬 그라스의 일부 정향들에서 화분의 바닥을 부수어 냈습니다.

- 뱀장어를 들고 고수풀 층을 덮어 라.

- 음 난로에서 냄비를 잡아.

- 몇 분 후, 뱀장어 피부가 약간 주름지기 시작하면 코코넛 밀크를 부어주십시오.

-이 시점에서 화재를 열어 둘 필요가 있습니다 (이것은 비밀 임)

- 물이 두껍게 될 때까지 기다려, 뱀장어의 피부가 약간 금이 간 다음 냄비가 내려 가서 땅콩을 뿌린다.

 

소스를 섞는 방법 :

어, 뱀장어 잎은 소스가 없으면 완벽하지 못합니다. 소스는 코코넛 밀크, 소금 밸러스트, 간장과 결합 된 글루탐산 나트륨, 일부 고추 및 다진 레몬 글래스로 만들어야합니다. 접시를 더 대담하게 만드는 비법은 양념을 소스에 첨가하는 것입니다.

우메보시는 메인 식사에 쌀을 곁들인 뜨거운 잎이나 와인을 마시 며 유유히 친구들과 한모금을 마신다. 특히 um 장의 잎을 먹는 것은 맥주를 마시는 것이 절대적으로 허용되지 않습니다.

스모키 우미를 즐기십시오. 우리는 요리 예술의 맛을 완전히 경험하고 싶습니다. 뱀장어 고기의 짠 맛은 고수풀 향과 잘 어울립니다. 소금과 칠리의 짠 맛; 코코넛 물의 단맛 ... 모두 잊을 수없는 감정을 가진 손님을 남겨주세요!

 

 

수집품 : Nhau.com.vn
 
 
THAI HUNG NONI 노니 나무에서 제품을 배포합니다 :   비 - 고수풀 잎, 주름이없는 과일, 비 주름진, 노니, 노니, 노니 라이스, 노니 차, 비누, 비 캡슐, ... - 최고의 자연 및 건강 제품 제공

배포 대상 제품 :
THAI HUNG NONI
주소 : Ho Chi Minh City, Thu Duc District, P. Linh Dong, 36/1 Road 10
Tel: (08)22.375.640                   Hotline/Zalo: 098.208.1007
Email: caynhau@gmail.com         Web: www.Nhau.com.vn
FB: https://www.facebook.com/quanhaunonithaihung/