Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 4
  • Truy cập hôm nay: 35
  • Lượt truy cập: 2245511
  • Số trang xem: 2602476
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » 노니 파우더
TIN TỨC

노니 파우더

노니 파우더 - Noni Powder

Noni Fruit - 과학적인 이름 : Morinda Citrifolia - 은 전 세계에 자연의 선물로 잘 알려져 있습니다. 프랑스 령 폴리네시아에서는 노니 과일 "기적의 열매"라고 불리며 오랜 전통의 섬 사람들에게 사용 된 자연 의학이되었습니다. 남태평양 지역의 타히티 섬 사람들은 그들의 향수를 "하늘의 명절"이라고 고백했습니다.

현재 베트남에서는 소비자가 비 수입 과일로 만든 제품에 대해 매우 높은 가격을 지불하고 있습니다. 노니 식물은 우리나라의 남쪽에서 자란 종입니다. 노니 나무는 바다 근처에서 열대 지방에 서식하며 열매가 바다에 떠있어 열대 섬과 연안 지역에 노니 나무가 존재합니다.

THAI HUNG NONI 개척자 중 하나 (2002 년 이후) Huong Thanh 브랜드 제품을 공급, 제품 연구 하 고 신중 하 고 신선 하 고 잘 익은 과일, 썩 어하지에서 만든 분말 (노 니 가루)의 제품을 생산, ISO 표준. 미네랄이 풍부한 토양에서 Viet GAP 공정 (번식, 경작, 수확, 가공)으로부터 위생 안전을 보장하는 노니 (Noni) 나무의 원료를 재배하고 수확합니다. Huong Thanh 브랜드의 제품은 전통적인 방법을 현대 기계와 결합하여 노니 과일의 자연적이고 순수한 맛을 유지합니다. Huong Thanh 브랜드의 POWDERED POWDER (100 % Noni Powder - Morinda Citrifolia) 제품은 일본, 한국, 호주에 수출되어 매우 신뢰 받고 있습니다.

가정용 분말 Huong Thanh 브랜드는 현재 THAI HUNG (Thai Hung Noni)

성분 : 100 % 노니 과일.

사양 : 500gram 상자

용도 : 반죽은 골 관절염, 혈압, 통풍, 당뇨병, 위장병학 및 심장학에 효과적이며 콜레라가 신체 저항을 향상시키는 데 도움을줍니다 ... 장기 사용 아름다운 피부와 머리카락을 사용하십시오.

사용 방법 : 식사 전 (또는 복부 통증이있는 사람과 식사 한 후) 따뜻한 물로 매회 2 회 5-10 그램 씩 복용하십시오.

임신 한 여성에게는 성인의 사용을 권장하지 않습니다.

https://cdn.vatgia.vn/pictures/fullsize/2019/05/20/uwl1558320677.jpg

가정용 분말 (NONI POWDER)

HUONG THANH POWDER - 2002 년부터 권위있는 브랜드 - 풍부한 역사와 경험, 훌륭한 ISO 표준 제품으로 - 건강을위한 최고의 제품을 제공합니다.

이 제품은 보건부 식품 안전 위생부에서 식품 안전 인증 번호 4544/2014 / Food Safety-XNCB를 발행했습니다.
국제 품질 지표를 갖춘 제품 : ISO 22000 : 2005, 할랄, 공중 보건 및 고품질 베트남 제품을위한 고품질 제품.
 

배포 대상 제품 :
THAI HUNG NONI
주소 : Ho Chi Minh City, Thu Duc District, P. Linh Dong, 36/1 Road 10
Tel: (08)22.375.640                   Hotline/Zalo: 098.208.1007
Email: caynhau@gmail.com         Web: www.Nhau.com.vn
FB: https://www.facebook.com/quanhaunonithaihung/

 

Tags: Bot nhau, noni powder, 노니 파우더, 노니, Morinda Citrifolia, bot nhau huong thanh