Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 4
  • Truy cập hôm nay: 167
  • Lượt truy cập: 1598874
  • Số trang xem: 1911904
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » 노니주스의 특징
TIN TỨC

노니주스의 특징

 

섭취방법

 

 - 냉장 보관하여 차게 드세요.

 - 아침 공복시와 저녁 취침 전, 1일 2회 복용.

 - 1회 맥주컵에 노니주스 1포와 생수를 혼합하여 섭취하세요.

 

 

노니주스의 특징

 

  1. 순수 노니과즙 원액 100%의 과실주스
  2. 노니 원액에 맛을 내기 위한 포도주스, 향료 등 어떠한 화학적 합성물인 식품첨가물을 전혀 사용하지 않은 순수 노니 원액 100% 로 타 제품과 차별화
  3. 일부 수입산 등 노니 농축액에 정제수를 혼합하여 100%로 환원된 것이 아닌 순수 노니 과즙 원액 100%로 노니 자체의 효능 그대로 느낄 수 있음
  4. 안전성이 검증된 유리병 및 포장재 사용으로 노니의 성분을 최대한 보존
  5. 국가 기관인 보건환경연구원이 엄격한 품질감사를 득한 제품.

 

http://nhau.com.vn/uploads/products/norms/1360313889_Nuoc-cot-nhau-Noni-Juice-Nuoc-cot-nhau-dau-Nuoc-cot-nhau-dua-Nuoc-cot-nhau-mat-ong-Huong-thanh-noni-nhau_com_vn.jpg