Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 8
  • Truy cập hôm nay: 217
  • Lượt truy cập: 1343362
  • Số trang xem: 1626794
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 45
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » Tin tức » 순수한 비철 정제 100% (100% Noni Pill)
TIN TỨC

순수한 비철 정제 100% (100% Noni Pill)

순수한 비철 정제 100% (100% Noni Pill)

순수한 비철 정제 100%(100% Noni Pill) 요통 및 골관절염, 혈압, 당뇨병, 위장병 및 심장학에 좋은 치료법을 지원하고 차우가 신체 저항력을 향상시키는 데 도움이됩니다 ...

집의 모습 순수한 비철 정제 100% (100% Noni Pill)

노니 과일 (Noni) 그것은 전 세계에 걸쳐 좋은 자연의 선물이라고 알려져 있습니다. 섬에 Polynesia 프랑스, 사람들은이 과일을 "기적의 열매"라고 부르며 오랜 전통의 섬 사람들에게 사용 된 자연 의학이되었습니다. 남태평양 지역의 타히티 섬 사람들은 그들의 향수를 "하늘의 명절"이라고 고백했습니다.

현재 베트남에서는 소비자가 비 수입 과일로 만든 제품에 대해 매우 높은 가격을 지불하고 있습니다. 노니 식물은 우리나라의 남쪽에서 자란 종입니다. 노니 나무는 바다 근처의 열대 지방에 살고 있으며 열매가 바다에 떠있어 열대 섬과 해안 지역에 노니 나무가 존재합니다.

THAI HUNG NONI 비 브랜드 제품의 시장을 제공하는 선구적인 업체 중 하나입니다 Hương Thanh, 이 제품은 연구하고 생산 한 제품입니다 순수한 비철 정제 100%(100% Noni Pill) 부패되지 않은 신선하고 잘 익은 과일에서 품질 및 식품 안전 기준을 충족시킵니다. Huong Thanh Company의 Noni 공장은 미네랄이 풍부한 토양에서 Viet GAP 공정 (종자 선택, 경작에서 수확, 가공으로 위생 안전을 보장)에 따라 재배 및 수확됩니다. Huong Thanh 브랜드의 제품은 전통적인 방법을 현대 기계와 결합하여 노니 과일의 자연적이고 순수한 맛을 유지합니다. 제품 순수한 비철 정제 100% (All natural Morinda Citrifolia) Huong Thanh 브랜드의 수출은 일본, 한국, 호주에 ... 매우 신뢰하고 있습니다.

정품 제품은 현재 THAI HUNG NONI

http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Noni-pill-vien-nhau-nguyen-chat-noni-ball-vien-nhau-huong-thanh-noni-pill-morinda-citrifolia-chua-dau-lung-huyet-ap-cao-chua-tieu-duong-benh-tim-mach.jpghttp://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Vien-nhau-nguyen-chat-vien-nhau-huong-thanh-noni-pill-morinda-citrifolia-chua-dau-lung-huyet-ap-cao-chua-tieu-duong-benh-tim-mach.jpg

순수한 비철 정제 100% (100% Noni Pill)

 

 

순수한 비철 정제 100% (100% Noni Pill)

성분 : 100 % 노니 과일 파우더 (방부제 및 첨가물 없음)
품질 기준 :
- 독창적 인 콘텐츠 ≥ 8 %
- 탄수화물 함량 ≥ 20 %
- 습도 ≤ 5 %
용도 : 순수한 비철 정제 100 % (100 % Noni Pill)는 혈액, 해독제, 소화 지원, 허리 통증과 관절통 감소에 도움이됩니다. 당뇨병을 줄이고 혈압을 낮추며 심장에 좋고 저항력을 강화하는 데 도움이됩니다.
사용법 : 하루 2 ~ 3 회, 5g 또는 1 큰술의 스프를 마시고, 식사 전후에 직접 물을 씹거나 마시십시오 (복통이있는 식사 후에).
대상 사용자 : 남녀가 사용할 수 있습니다.
부작용 : 없음

이 제품은 보건부 식품 안전 위생 국에서 식품 안전 인증 번호 4544/2014 / Food Safety-XNCB를 발행했습니다.
국제 품질 지표를 갖춘 제품 : ISO 22000 : 2005, 할랄, 공중 보건 및 고품질 베트남 제품을위한 고품질 제품.

연락처 :
THAI HUNG NONI
주소 : Ho Chi Minh City, Thu Duc District, P. Linh Dong, 36/1 Road 10
전화 : (028) 22,375,640 | 팩스 번호 : (028) 22,375,640
핫라인 : 0982.081.007
이메일 : caynhau@gmail.com |
웹 : www.nhau.com.vn

외국 고객은 이메일 / 팬 페이지로 문의하십시오 :  caynhau@gmail.com / https://www.facebook.com/quanhaunonithaihung/

 

Tags: 100% noni pill, vien nhau nguyen chat, Noni, noni capsuels, noni pill, noni ball, noni tahitian, hanvi noni, Vitian Pure Noni Powder, noni ball, vina noni gold, noni gold